Skip to content

Czy wiesz, jak działa układ EGR?

Czy wiesz, jak działa układ EGR?

Jest to element, który znany jest w światku motoryzacyjnym od wielu lat, jednak nie zawsze jest właściwie zrozumiany. Czym zatem jest układ EGR, jak działa i jakie są jego zalety oraz wady? To pytania, na które warto odpowiedzieć, aby pełniej zrozumieć funkcjonowanie tego systemu.

Czym jest układ EGR i dlaczego powstał?

Sama nazwa układu – EGR to angielski skrótowiec, oznaczający Exhaust Gas Recirculation – czyli recyrkulację spalin. Układ ten stanowi rozwiązanie konstrukcyjne, które stosowane jest w silnikach samochodowych i ma na celu zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, przede wszystkim tlenków azotu (NOx). Idea jest prosta: część spalin, zamiast być wypuszczana do atmosfery, jest kierowana z powrotem do kolektora ssącego i ponownie zasysana do cylindrów.

Dlaczego taka koncepcja w ogóle powstała? Odpowiedź tkwi w normach dotyczących emisji spalin. Układy EGR pojawiły się w reakcji na rosnące wymagania dotyczące czystości spalin, które stawiane są producentom samochodów. Poprzez wprowadzenie systemu recyrkulacji spalin, ilość tlenku azotu emitowanego do atmosfery znacząco spada, co z kolei przekłada się na zmniejszenie negatywnego wpływu pojazdów na środowisko.

Zasada działania i efekty stosowania układu EGR

Zasada działania układu EGR jest dość prosta. Gazy spalinowe, zamiast opuszczać układ wydechowy, są przekierowywane z powrotem do układu dolotowego. W efekcie do cylindrów trafia mieszanka spalin i świeżego powietrza. Mieszanka ta spala się w niższej temperaturze niż czyste powietrze, co skutkuje zmniejszeniem produkcji tlenków azotu.

Wady i kontrowersje związane z układem EGR

Jednym z głównych problemów związanych z jego funkcjonowaniem jest nagromadzanie się sadzy w układzie dolotowym. Spaliny zawierają cząstki stałe, które w procesie recyrkulacji mogą osiadać na elementach układu, przez co tworzy się swoista maź. Zjawisko to może prowadzić do zabrudzenia i zablokowania niektórych komponentów, co wymaga w następstwie regularnego czyszczenia.

Aby przeciwdziałać problemowi sadzy, pojawił się także tzw. czysty EGR. Ten zaawansowany system pobiera spaliny zza filtra cząstek stałych, eliminując tym samym większość problemów związanych z nagromadzeniem się sadzy. Mimo to nawet tego typu rozwiązanie nie jest wolne od kontrowersji – zwłaszcza z uwagi na konieczność zastosowania dodatkowej przepustnicy na wydechu, co podnosi ciśnienie w układzie wydechowym.

Perspektywy i wyzwania dla układu EGR

Czy układ EGR jest rozwiązaniem na lata? Wiele zależy od dalszego rozwoju technologii samochodowej, norm emisji spalin oraz ewentualnych alternatywnych rozwiązań. Mimo pewnych kontrowersji i wyzwań związanych z jego stosowaniem układ EGR wciąż pozostaje jednym z kluczowych elementów strategii producentów mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu pojazdów na środowisko.