Skip to content

Etykiety na oponach

Ekspert Team Quartz

Od listopada 2012 r. wszystkie nowo wyprodukowane opony w Unii Europejskiej muszą być oznaczone specjalnymi etykietami, które z założenia mają ułatwiać niezorientowanym w temacie wybór opon. Na etykiecie znajdują się trzy informacje:

– Zużycie paliwa – jest to wielkość określająca opory toczenia danej opony. Mierzy się je na specjalnej maszynie i na podstawie wyników przyznaje klasy od A do G. A oznacza oponę o najmniejszych oporach, która zapewnia największe oszczędności na paliwie – między najlepszą a najgorszą klasą mogą one sięgać nawet 0/5 l na 100 km.

– Hamowanie na mokrym podłożu – także określone klasami od A do G, gdzie A jest klasą najlepszą. Przyporządkowanie do odpowiedniej klasy zależy od testu porównującego oponę testowaną z wzorcową w określonych warunkach. Różnice w długości drogi hamowania między klasą najlepszą a najgorszą mogą dochodzić do 18 m.

– Poziom hałasu emitowany przez oponę na zewnątrz – wartość ta jest wyrażona w decybelach oraz określona kolorem fal na rysunku (każda zamalowana fala to różnica trzech decybeli).

Jak to zwykle bywa, coś, co miało być bardzo dobrym rozwiązaniem, nie do końca spełnia swoją funkcję. Opieranie się na tak małej liczbie informacji może być niewystarczające przy doborze opon ze względu na ich specyfikę i różne warunki, w jakich są użytkowane. Właściwości ogumienia pożądane np. w Hiszpanii mogą mieć dużo mniejsze znaczenie np. w Anglii. Przy wyborze opon powinnyśmy kierować się rozsądkiem i dokładną analizą naszych potrzeb.